Hetkel kasutatavad testid

Sünnipärase intelligentsuse test – 2D pilti
2D-pildid...

Test on koostatud ülesannetest, mis tõestavad teie loogilist mõtlemisvõimet tasapinnaliste geomeetriliste sümbolite alal – ülesannetes teie kohtute geomeetrilise liitmisega ja lahutamisega, deformeerimisega, roteerimisega … Sarnased ülesanded on aeg-ajalt sisseastumiseksamites, psühhotestides ja igasugustes konkreetsetes positsioonides konkursside komponendina. Geomeetrilisi sümbolite suhetest ülesanded kuuluvad nende annete alale, mis on natuke treeningutega mõjustatavad, vaid mitte haridusega ja sotsiaalse keskkonnaga.

Alustage testi

Arvuline intelligentsus
Numbrid...

Numbrilised testid näitavad sinu võimet lahendada matemaatilisi probleeme, töötada arvudega ja mõelda matemaatiliselt. Testides saab harjutada ja kontrollida liitmis-, lahutamis-, korrutamis- ja astendamisoskust, matemaatiliste jadadega töötamist jne. Sarnaseid ülesandeid kasutatakse mõnikord sisseastumiseksamitel, psühholoogilistes testides ja muudes valikuprotseduurides. Numbriline mõtlemine võib harjutamisel paraneda, kuid ei sõltu haridustasemest, sotsiaalsest taustast ega vanusest.

Alustage testi