KKK

 • Mis on intelligentsus?
  Intelligentsus on vaimne võime lahendada uusi või keerulisi olukordi; võime õppida oma kogemustest; võime kohaneda; võime õigesti tajuda iseloomulikke seoseid ja suhteid, mis aitab meil lahendada uusi probleeme ja orienteeruda tekkinud olukordades. See on ilmselt kõige olulisem ja kindlasti kõige enam uuritud võime, millega kaasaegne psühholoogia tegeleb. Intelligentsuskvoot ehk IQ on intelligentsuse mõõtühik.
 • Mis on intelligentsuskvoot (IQ)?
  Intelligentsuskvoot (IQ) on arv, mis kirjeldab inimese intelligentsust ülejäänud elanikkonnaga võrreldes.
 • Milline on keskmine IQ?
  Keskmiseks IQ-ks peetakse suurust 90 kuni 110, millele vastab umbes 50% elanikkonnast.
 • Millised intelligentsustasemed on olemas?
  1. Üle 140: Geeniuse intelligentsus – absoluutsed loova töö võimed, määrab teiste inimeste õppimissuuna (0,2%)
  2. Kuni 140: Erakordselt kõrge intelligentsus – suurepärased loova töö võimed, väga head juhid või spetsialistid (2,8%)
  3. Kuni 130: Kõrgelt üle keskmise intelligentsus – läbib kergesti ülikooliõpingud, suudab saavutada suurepäraseid tulemusi loovas või juhtivas töös (6%)
  4. Kuni 120: Üle keskmise intelligentsus – läbib ülikooliõpingud, hea tööeetikaga, suudab leida väga hea töö (12%)
  5. Kuni 110: Kõrge keskmine intelligentsus – läbib ülikooliõpingud raskustega. Püsivuse ja visa tööga suudab see inimene saavutada eelneva kategooria sotsiaalse taseme (25%)
  6. Kuni 100: Keskmine intelligentsus – suudab läbida lõpueksamid, töötab kesktaseme ametites (25%)
  7. Kuni 90: Kergelt alla keskmise intelligentsus – suudab omandada põhihariduse ja teeb hästi füüsilist tööd (10%)
  8. Kuni 80: Piiripealne madal intelligentsus – omandab põhihariduse raskustega, edukas erikoolis (10%)
  9. Kuni 70: Nõrgamõistuslik, madal intelligentsus – piisava juhendamise korral läbib erikooli (6,8%)
  10. Kuni 50: Idioot, keskmine madala intelligentsuse tase – ei ole võimalik õpetada, kuid omandab enda eest hoolitsemise harjumused (2%)
  11. Kuni 20: Imbetsill, väga madal intelligentsus – ei ole võimalik õpetada ega treenida (0,2%)
 • Miks on see IQ-test teistest parem?
  Kuna tänu suurele juba testitud inimeste hulgale mõõdab see teiste testidega võrreldes IQ-d palju täpsemalt.