IQ-test.eu ja IQ-test.eu (PIQeu) (ingl. k) teenuste tõlgitud versioonide kasutamistingimused


Need ettevõtluse tingimused reguleerivad iq-test.co.ee (ja kohalike IQ-testi domeenide) administraatori ja iq-test.co.ee (ja kohalike IQ-testi domeenide) kasutaja vahelist suhet.

1. iq-test.co.ee projekti täpsustus ja peamised määratlused

I&Q GROUP Ltd, registreeritud kontor aadressil Praha, Troilova 12, sihtnumber 108 00, ettevõtte registreerimisnumber 27488268, registreeritud Hradec Kralove munitsipaalkohtu C-osakonnale kuuluvas äriregistris, sisekandenumber 21977 (edaspidi nimetatud "administraator"), administreerib iq-test.co.ee Interneti-projekti (edaspidi nimetatud "IQeu"), kus külastajad (edaspidi nimetatud "kasutajad") saavad teha kindlaks oma IQ ja leida andmed oma riigi IQ kohta.
Peamised määratlused
IQ – intelligentsijagatis (jagatis = suhe, osakaal) on intelligentsuse indeks, mille normaalne jaotumine on keskmiselt 100 ja standardhälve 15.
Test – ülesannete ja võimalikku tüüpi vastuste kombinatsioon, kus on vaid üks parima loogikaga lahendus. Testid saavad hinnata erinevaid IQ tüüpe (loomulik intellekt, numbriline intellekt, 3D jne) ja tulemused ühendatakse üheks IQ-väärtuseks, mis on seda täpsem, mida rohkem teste kasutaja teostab.
iq-test.co.ee teenuste (edaspidi nimetatud "PIQeu") kasutamistingimused – tingimused, mis määratlevad IQeu-s osalevate isikute (administraator ja kasutajad) õigused ja kohustused.
PIQeu värskendatud versioon on URL-aadressil http://iq-test.co.ee/kasutustingimused/. Administraatoril on õigus PIQeu-d muuta ja muudatused kehtivad alates selle avaldamise päevast ülalnimetatud veebisaidil. Administraator – isik, kes kannab hoolt IQeu-teenust pakkuva serveri ja selle rakenduste tõrgeteta töötamise eest.
Kasutaja - testi sooritav külastaja või keegi, kes registreerib ennast süsteemi.

2. Osalevate isikute õigused ja kohustused

Administraator

 • Tal on õigus pöörduda kasutaja poole ükskõik millised ajal, ükskõik millisel viisil ükskõik millise asjakohase teema suhtes.
 • Tal on õigus sõlmida individuaalsete tingimuste kokkulepe IQey-s osaleva isikuga.
 • Tal on õigus kõrvaldada ükskõik milline kasutaja ühtegi põhjendust andmata.

Kasutaja

 • Tal on õigus pöörduda IQeu administraatori poole.
 • Tal on õigus anda teada IQeu-s tegutsemise lõpetamisest ühtegi põhjendust andmata.
 • Tal on kohustus alluda kehtivatele PIQeu tingimustele
 • Pärast makse teostamist on tal õigus saada testi tulemused ja juhul, kui tulemusi ei ole antud, on tal õigus pöörduda administraatori poole ning nõuda heastamist, kuid tal ei ole õigust nõuda tagasimakset.
 • Isikuandmete andmisel annab kasutaja administraatorile õiguse sisestada oma isikuandmed andmebaasi ja kasutada neid kasutajaga kontakti saamiseks. Administraator tagab, et isikuandmed ei anta ühelegi kolmandale osapoolele ja eemaldatakse nõudmisel andmebaasist. Kasutaja nõustub selle teatisega registreerimisel või testi teostades.

3. Üksikisikute osalemine IQeu-s

Administraator

 • Osaleb IQeu-s algusest lõpuni või kuni IQeu üleandmiseni teisele isikule.
 • Kontrollib PIQeu tingimuste järgimist ja teeb järeldused võimalikust tõrkest.

Kasutaja

 • Alustab IQeu-s osalemist testi teostades või registreerudes.
 • Saab registreeruda teabe saamiseks ükskõik millal, sisestades registreerimise ajal oma e-posti aadressi.
 • Saab lõpetada oma IQeu-s osalemise ükskõik millal.

4. Üksikisikute vastutus

IQeu-s osalevad isikud vastutavad ainult nende valdkondade eest, mida nad saavad oma tegevusega mõjutada.
Administraator

 • Vastutab PIQeu tingimuste järgimise eest.
 • Ei vastuta kasutaja maksevõime eest.

Kasutaja

 • Vastutab PIQeu tingimuste järgimise eest.

5. Maksmissüsteemid

Administraator tagab maksmissüsteemid. Maksmissüsteemid ja hind tulemuste eest määratletakse kasutaja poolt testi sooritamise järgselt valitud asukoha järgi. Kui kasutaja valib hetkel kohalviibitavast kohast erineva asukoha, ei ole tal suure tõenäosusega üldse võimalik tulemuste juurde pääseda.
Riikide loend, maksmisviisid ja hinnad:

iq-test.co.ee: 50.85 EEK//€3.20

6. Isikuandmete kaitse, autoriõigused

IQeu-projektides osalemise ajal võidakse vahetada isikuandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-post, ID-number jne). Need isikuandmed on salastatud ja nende juurde pääsevad ainult andmevahetusega seotud isikud. Mõlemad pooled lubavad, et ei avalda isikuandmeid mitte mingil kujul (prinditult, elektrooniliselt jne) kolmandale poolele, v.a erinevate statistiliste ülevaadete tarbeks, mida ei saa seostada ühegi konkreetse isikuga. IQeu administraatoril on õigus teostada ka IQeu-ga seotud teiste isikute toimimise analüüsi ja anda tulemused vajadusel kolmandale poolele eranditult statistiliste andmete vormis, mida ei saa seostada ühegi konkreetse inimesega.

7. Tugi

Äriküsimuste kontakt:
E-post: 1
Tehniline abi:
E-post: 2
IQeu administraator teostab konkreetselt isikult kirjaliku avalduse saamisel kõik finantsiliselt mõistlikud toimingud asjassepuutuva isiku kõikide isikuandmete eemaldamiseks.
Värskendatud ja avaldatud 24. detsembril 2006.
Käesolevad tingimused jõustuvad 24. detsembril 2006
(või süsteemi uue registreerumise või testi teostamise momendil)
Väljaandja: I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2006